Επιλογή Σελίδας

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν το Ερευνητικό Εργαστήριο Νευρομυϊκής και Καρδιοαγγειακής Μελέτης της Κίνησης – LANECASM του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) και το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης «ΘΗΣΕΑΣ». Η υπογραφή του μνημονίου πραγματοποιήθηκε, μετά από επιτυχή συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, παρουσία του Διευθυντή του Ερευνητικού Εργαστηρίου LANECASM Καθηγητή Δρ. Γεώργιου Παπαθανασίου, της Υπεύθυνης για Θέματα Αναπηρίας του ΠΑ.Δ.Α., Αν. Καθηγήτριας Δρ. Δάφνης Μπακαλίδου, του Εντεταλμένου Γενικού Διευθυντή του Κέντρου Αποκατάστασης «ΘΗΣΕΑΣ» κ. Νικόλαο Παπαζήση, του Επιστημονικού Διευθυντή του Κέντρου κ. Γεώργιο Φραγκάκη, του Επιστημονικού Συμβούλου κ. Χαράλαμπο Λάλο και του Προϊσταμένου Θεραπειών κ. Αντώνιο Δούκα.

Ο Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής κ. Νικόλαος Παπαζήσης καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, παρουσίασε το έργο του «ΘΗΣΕΑ», που είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα σε τεχνολογικό εξοπλισμό κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης και τόνισε ότι «το μνημόνιο συνεργασίας αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγμα του τρόπου με τον οποίο η ακαδημαϊκή γνώση μπορεί να συνδυαστεί με την κλινική πράξη και να οδηγήσει στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών που εξελίσσουν την επιστήμη προς όφελος των ασθενών αλλά και της κοινωνίας».

Ο Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Νευρομυϊκής και Καρδιοαγγειακής Μελέτης της Κίνησης Δρ Παπαθανασίου σημείωσε: «Το Ερευνητικό Εργαστήριο συμμετέχει σε αυτή την ιδιαίτερα σημαντική και καινοτόμο συνεργασία, ενισχύοντας την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με στόχο την αμοιβαία ωφελιμότητα των συνεργαζόμενων φορέων και με βασικό σκοπό την προαγωγή της έρευνας και της κλινικής εκπαίδευσης, καθώς και την αξιοποίηση διαθέσιμων μοναδικών υποδομών, εξοπλισμού και υγειονομικού δυναμικού».

Θεμελιώδης στόχος του Μνημονίου Συνεργασίας είναι η από κοινού προώθηση της ακαδημαϊκής, επιστημονικής και ερευνητικής συνεργασίας, μέσω της ανάπτυξης κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων και της μεταφοράς τεχνογνωσίας.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας περιλαμβάνει τη συνεργασία σε ένα μεγάλο φάσμα δράσεων όπως:

  • Συνεργασία σε υπάρχοντα ή νέα ακαδημαϊκά προγράμματα του Πανεπιστημίου.
  • Συνεργασία των ερευνητικών ομάδων των δύο συνεργαζόμενων φορέων. Ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων, υποβολή ερευνητικών προτάσεων για διεξαγωγή προγραμμάτων και έργων, κοινές δημοσιεύσεις, κλπ.
  • Ανταλλαγή/αμοιβαίες επισκέψεις μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, Μελών Διοικητικού Προσωπικού) και φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων), καθώς και μεταδιδακτορικών ερευνητών, με στόχο την προώθηση της επιστημονικής έρευνας και της διδασκαλίας.
  • Διοργάνωση από κοινού εκπαιδευτικών – επιστημονικών δραστηριοτήτων, όπως συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων.
  • Κάθε άλλη ερευνητική ή/και ακαδημαϊκή δραστηριότητα που αποβλέπει στο κοινό όφελος.

(Φωτο Από αριστερά: ο Δρ. Γεώργιος Παπαθανασίου, ο κ. Νικόλαος Παπαζήσης, η Δρ. Δάφνη Μπακαλίδου,
ο κ. Αντώνιος Δούκας, ο κ. Χαράλαμπος Λάλος και η Δρ. Σοφία Στάση (Γραμματέας του LANECASM)

Κοινοποίηση: