Επιλογή Σελίδας

Αποτελέσματα

Ο «ΘΗΣΕΑΣ» με μια ματιά

Αποτελέσματα Αποκατάστασης στο ΚΑ-Α ΘΗΣΕΑΣ 2018-2020

Μοναδικοί Ασθενείς Ημερήσιας & Κλειστής Νοσηλείας

Ημέρες Μέση Διάρκεια Παραμονής ασθενών Κλειστής Νοσηλείας

%

Συνολικό Ποσοστό Ικανοποίησης Ασθενών Κλειστής Νοσηλείας

Ικανοποίηση Ασθενών

Αποτελέσματα 2020

%

Ιατρικές Υπηρεσίες

%

Θεραπευτικές Υπηρεσίες

%

Νοσηλευτικές Υπηρεσίες

%

Υπηρεσίες Φιλοξενίας

Κατηγορίες Περιστατικών

%

Ορθοπεδικές μείζονες επεμβάσεις

%

Μη τραυματική εγκεφαλική βλάβη

%

Λοιπές κατηγορίες περιστατικών αποκατάστασης

%

Κρανιοεγγεφαλικές Κακώσεις

%

Πολυκαταγματίες Πολυτραυματίες

%

Μυοπάθειες - Μυοασθενικά σύνδρομα

Έκβαση Νοσηλείας

%

Έκβαση Νοσηλείας Ίαση - Βελτίωση

%

Έκβαση Νοσηλείας - Αμετάβλητη

%

Έκβαση Νοσηλείας Επιδείνωση

Συνολικό Ποσοστό Ικανοποίησης Ασθενών Κλειστής Νοσηλείας ανά Έτος

 • 2020 94% 94%
 • 2019 92% 92%
 • 2018 90% 90%

Ποσοστό Ικανοποίησης Ασθενών Κλειστής Νοσηλείας, ανά Έτος, ανά Βαθμίδα

Πολύ Ικανοποιημένοι
 • 2020 76% 76%
 • 2019 71% 71%
 • 2018 68% 68%
Ικανοποιημένοι
 • 2020 23% 23%
 • 2019 27% 27%
 • 2018 26% 26%
Δυσαρεστημένοι
 • 2020 1% 1%
 • 2019 3% 3%
 • 2018 6% 6%

Ποσοστό Ικανοποίησης Ασθενών Κλειστής Νοσηλείας, ανά Έτος, ανά Υπηρεσία

Ερωτηματολόγια:

 • 2019: Απαντήθηκαν 130 ερωτηματολόγια σε σύνολο 330 Οριστικών Εξιτηρίων. Ποσοστό 40%
 • 2020: Απαντήθηκαν 136 ερωτηματολόγια σε σύνολο 254 Οριστικών Εξιτηρίων. Ποσοστό 55%

Τα νέα μας

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Στόχος & προτεραιότητά μας σε όλες τις πτυχές λειτουργίας του «ΘΗΣΕΑ» είναι η διασφάλιση του υψηλού επιπέδου των υπηρεσιών υγείας & φιλοξενίας, με επίκεντρο τον ασθενή.