Επιλογή Σελίδας

Αποτελέσματα

Ο «ΘΗΣΕΑΣ» με μια ματιά
Δείτε ακόμα:

Αποτελέσματα Αποκατάστασης Ορθοπεδικών Περιστατικών

Αποτελέσματα Αποκατάστασης στο ΚΑ-Α ΘΗΣΕΑΣ 2018-2021

Μοναδικοί Ασθενείς Ημερήσιας & Κλειστής Νοσηλείας

Ημέρες Μέση Διάρκεια Παραμονής ασθενών Κλειστής Νοσηλείας

%

Συνολικό Ποσοστό Ικανοποίησης Ασθενών Κλειστής Νοσηλείας

Ικανοποίηση Ασθενών

Αποτελέσματα 2021

%

Ιατρικές Υπηρεσίες

%

Θεραπευτικές Υπηρεσίες

%

Νοσηλευτικές Υπηρεσίες

%

Υπηρεσίες Φιλοξενίας

Κατηγορίες Περιστατικών

Αποτελέσματα 2021

%

Ορθοπεδικές μείζονες επεμβάσεις

%

Μη τραυματική εγκεφαλική βλάβη

%

Λοιπές κατηγορίες περιστατικών αποκατάστασης

%

Κρανιοεγγεφαλικές Κακώσεις

%

Πολυκαταγματίες Πολυτραυματίες

%

Μυοπάθειες - Μυοασθενικά σύνδρομα

Έκβαση Νοσηλείας

Αποτελέσματα 2021

%

Έκβαση Νοσηλείας Ίαση - Βελτίωση

%

Έκβαση Νοσηλείας - Αμετάβλητη

%

Έκβαση Νοσηλείας Επιδείνωση

Συνολικό Ποσοστό Ικανοποίησης Ασθενών Κλειστής Νοσηλείας ανά Έτος

 • 2021 93% 93%
 • 2019 92% 92%
 • 2020 94% 94%
 • 2018 90% 90%

Ποσοστό Ικανοποίησης Ασθενών Κλειστής Νοσηλείας, ανά Έτος, ανά Βαθμίδα

Πολύ Ικανοποιημένοι
 • 2021 73% 73%
 • 2020 76% 76%
 • 2019 71% 71%
 • 2018 68% 68%
Ικανοποιημένοι
 • 2021 24% 24%
 • 2020 23% 23%
 • 2019 27% 27%
 • 2018 26% 26%
Δυσαρεστημένοι
 • 2021 3% 3%
 • 2020 1% 1%
 • 2019 2% 2%
 • 2018 6% 6%

Ποσοστό Ικανοποίησης Ασθενών Κλειστής Νοσηλείας, ανά Έτος, ανά Υπηρεσία

Τα παραπάνω αναφερόμενα ποσοστά είναι αποτέλεσμα των καταγεγραμμένων παραπόνων που ασθενείς και το συγγενικό τους περιβάλλον έχουν υποβάλει και το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου Λειτουργιών της Εταιρείας έχει διερευνήσει και διαχειριστεί.

Δείτε ακόμα:

Αποτελέσματα Αποκατάστασης
Ορθοπεδικών Περιστατικών

Τα νέα μας

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Στόχος & προτεραιότητά μας σε όλες τις πτυχές λειτουργίας του «ΘΗΣΕΑ» είναι η διασφάλιση του υψηλού επιπέδου των υπηρεσιών υγείας & φιλοξενίας, με επίκεντρο τον ασθενή.