Επιλογή Σελίδας

Αποτελέσματα

Ο «ΘΗΣΕΑΣ» με μια ματιά

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα:

Αποτελέσματα Αποκατάστασης Ορθοπεδικών Περιστατικών

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα:

Αποτελέσματα Θεραπείας Εσωτερικής & Εξωτερικής νοσηλείας για το έτος 2022

Αποτελέσματα Αποκατάστασης στο ΚΑ-Α ΘΗΣΕΑΣ 2018-2022

Μοναδικοί Ασθενείς Ημερήσιας & Κλειστής Νοσηλείας

Ημέρες Μέση Διάρκεια Παραμονής ασθενών Κλειστής Νοσηλείας

%

Συνολικό Ποσοστό Ικανοποίησης Ασθενών Κλειστής Νοσηλείας

Σύνολο εκπαιδευτικών προγραμμάτων Προσωπικού που έλαβαν χώρα εντός του Κέντρου

2022

2021

2020

2019

2018

Σύνολο ατόμων που έλαβαν μέρος στις εκπαιδεύσεις

2022

2021

2020

2019

2018

Συνολικές ώρες Εκπαίδευσης – Κατάρτισης

2022

2021

2020

2019

2018

Ικανοποίηση Ασθενών

Αποτελέσματα 2022

%

Ιατρικές Υπηρεσίες

%

Θεραπευτικές Υπηρεσίες

%

Νοσηλευτικές Υπηρεσίες

%

Υπηρεσίες Φιλοξενίας

Κατηγορίες Περιστατικών

Αποτελέσματα 2022

%

Ορθοπεδικές μείζονες επεμβάσεις

%

Μη τραυματική εγκεφαλική βλάβη

%

Λοιπές κατηγορίες περιστατικών αποκατάστασης

%

Κρανιοεγγεφαλικές Κακώσεις

%

Πολυκαταγματίες Πολυτραυματίες

%

Μυοπάθειες - Μυοασθενικά σύνδρομα

Έκβαση Νοσηλείας

Αποτελέσματα 2022

%

Έκβαση Νοσηλείας Ίαση - Βελτίωση

%

Έκβαση Νοσηλείας - Αμετάβλητη

%

Έκβαση Νοσηλείας Επιδείνωση

Ικανοποίηση ανά κατηγορία υπηρεσίας ανά έτος

   Ιατρική       φροντίδα

 • 2022 90% 90%
 • 2021 90% 90%
 • 2020 93% 93%
 • 2019 90% 90%
 • 2018 86% 86%
Νοσηλευτική φροντίδα
 • 2022 88% 88%
 • 2021 90% 90%
 • 2020 95% 95%
 • 2019 92% 92%
 • 2018 89% 89%

 Θεραπευτική   αγωγή

 • 2022 89% 89%
 • 2021 92% 92%
 • 2020 95% 95%
 • 2019 92% 92%
 • 2018 90% 90%
Υπηρεσίες φιλοξενίας
 • 2022 92% 92%
 • 2021 93% 93%
 • 2020 96% 96%
 • 2019 93% 93%
 • 2018 93% 93%
Διοικητικές Υπηρεσίες
 • 2022 93% 93%
 • 2021 93% 93%
 • 2020 94% 94%
 • 2019 93% 93%
 • 2018 91% 91%

Συνολικό Ποσοστό Ικανοποίησης Ασθενών Κλειστής Νοσηλείας ανά Έτος

 • 2022 91% 91%
 • 2021 91% 91%
 • 2020 94% 94%
 • 2019 92% 92%
 • 2018 90% 90%

Παράπονα ανά κατηγορία Υπηρεσίας ανά έτος

Ιατρικές  Υπηρεσίες

 • 2022 16% 16%
 • 2021 16% 16%
 • 2020 26% 26%
 • 2019 27% 27%
 • 2018 31% 31%

Νοσηλευτικές  Υπηρεσίες

 • 2022 44% 44%
 • 2021 32% 32%
 • 2020 17% 17%
 • 2019 21% 21%
 • 2018 19% 19%

Θεραπευτικές  Υπηρεσίες

 • 2022 11% 11%
 • 2021 3% 3%
 • 2020 16% 16%
 • 2019 13% 13%
 • 2018 11% 11%

Διοικητικές  Υπηρεσίες

 • 2022 9% 9%
 • 2021 27% 27%
 • 2020 29% 29%
 • 2019 21% 21%
 • 2018 24% 24%

Σίτηση                     

 • 2022 16% 16%
 • 2021 17% 17%
 • 2020 9% 9%
 • 2019 10% 10%
 • 2018 13% 13%

Καθαριότητα                 

 • 2022 2% 2%
 • 2021 5% 5%
 • 2020 2% 2%
 • 2019 8% 8%
 • 2018 3% 3%

Ποσοστό Ικανοποίησης Ασθενών Κλειστής Νοσηλείας, ανά Έτος, ανά Βαθμίδα

Πολύ Ικανοποιημένοι
 • 2022 74% 74%
 • 2021 73% 73%
 • 2020 76% 76%
 • 2019 71% 71%
 • 2018 68% 68%
Ικανοποιημένοι
 • 2022 22% 22%
 • 2021 24% 24%
 • 2020 23% 23%
 • 2019 27% 27%
 • 2018 26% 26%
Δυσαρεστημένοι
 • 2022 4% 4%
 • 2021 3% 3%
 • 2020 1% 1%
 • 2019 2% 2%
 • 2018 6% 6%

Βαθμός ικανοποίησης ασθενών αναφορικά με την ποιότητα διατροφής

Πολύ καλή
 • 2022 67% 67%
 • 2021 45% 45%
 • 2020 84% 84%
 • 2019 90% 90%
 • 2018 83% 83%
Καλή
 • 2022 15% 15%
 • 2021 34% 34%
 • 2020 12% 12%
 • 2019 8% 8%
 • 2018 12% 12%
Μέτρια
 • 2022 13% 13%
 • 2021 15% 15%
 • 2020 2% 2%
 • 2019 1% 1%
 • 2018 2% 2%
Κακή
 • 2022 5% 5%
 • 2021 6% 6%
 • 2020 2% 2%
 • 2019 1% 1%
 • 2018 3% 3%
Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα:

Αποτελέσματα θεραπείας των ασθενών Εσωτερικής & Εξωτερικής νοσηλείας του Θησέα για το έτος 2022

Τα νέα μας

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Στόχος & προτεραιότητά μας σε όλες τις πτυχές λειτουργίας του «ΘΗΣΕΑ» είναι η διασφάλιση του υψηλού επιπέδου των υπηρεσιών υγείας & φιλοξενίας, με επίκεντρο τον ασθενή.