Επιλογή Σελίδας

Συμβεβλημένα ταμεία ασφάλισης

Το Κέντρο Αποκατάστασης ΘΗΣΕΑΣ είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ

Για τους δικαιούχους του οργανισμού που έχουν ανάγκη νοσηλείας σε Κέντρο Αποκατάστασης απαιτείται να αποσταλεί ηλεκτρονική γνωμάτευση.

Η διαδικασία αποστολής της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης στον ΕΟΠΥΥ γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ από τον θεράπων ιατρό του νοσοκομείου ή της ιδιωτικής κλινικής στην οποία ο ασθενής νοσηλεύεται και θα πρέπει να προηγηθεί χρονικά από την ημερομηνία εξιτηρίου.

Περισσότερες πληροφορίες στο ΦΕΚ 4898 της από 1/11/2018 (άρθρο 43 & 44) και στην ιστοσελίδα www.gov.gr