Επιλογή Σελίδας

Ποιοι είμαστε

Ο «ΘΗΣΕΑΣ» με μια ματιά

Επιστημονική υποστήριξη & θεμέλια για μια ποιοτική ζωή

Στόχος μας στο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΘΗΣΕΑΣ είναι η αποκατάσταση της ποιότητας ζωής του ασθενούς μέσα σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον, με την εξειδίκευση και το κύρος που προσδίδει τόσο η επιστημονική μας ομάδα, που αποτελείται από έμπειρους και καταξιωμένους συνεργάτες, όσο και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός μας. Η αποστολή μας είναι να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες, επικεντρωμένες στις πραγματικές ανάγκες του κάθε ασθενούς, για την όσο το δυνατό καλύτερη επανένταξή του στην καθημερινή του ζωή.

Η αποστολή μας:

Να βελτιώνουμε την κλινική και λειτουργική κατάσταση των ασθενών και να δίνουμε κίνητρα και στόχους για να αναδιοργανώσουν τη ζωή τους.

Οι αξίες μας:

Σεβασμός

αντιμετωπίζουμε τον ασθενή και το οικογενειακό του περιβάλλον με ευγένεια, αξιοπρέπεια και εχεμύθεια

Ολιστική αντιμετώπιση

λαμβάνουμε τον ασθενή ως ολότητα, αγγίζουμε κάθε σωματική και ψυχική πτυχή ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη αποκατάσταση

Επιμονή στην αποστολή

προτρέπουμε και ενισχύουμε τη συμμετοχή των ασθενών στο πρόγραμμα αποκατάστασης μέχρι την επίτευξη του στόχου

Σημαντικά γεγονότα από την έναρξη λειτουργίας μας:

Τα νέα μας

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Στόχος & προτεραιότητά μας σε όλες τις πτυχές λειτουργίας του «ΘΗΣΕΑ» είναι η διασφάλιση του υψηλού επιπέδου των υπηρεσιών υγείας & φιλοξενίας, με επίκεντρο τον ασθενή.