Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΘΗΣΕΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕ 10-09-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΘΗΣΕΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε» ΣΕ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ. ΓΕΜΗ 008556601000 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 18ης Αυγούστου 2020 και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό...
Αγγελια Νοσηλευτων

Αγγελια Νοσηλευτων

Στο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΘΗΣΕΑΣ, επιλέγουμε συναδέλφους όχι μόνο βάσει της επαγγελματική τους κατάρτισης και των σπουδών τους, αλλά και βάσει του χαρακτήρα και των δεξιοτήτων τους στην ανθρώπινη επικοινωνία. Για μας ο παράγοντας “άνθρωπος” παίζει...