Επιλογή Σελίδας

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣ

Το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΘΗΣΕΑΣ Α.Ε. προέβη με επιτυχία στην παράλληλη απόκτηση των πιστοποιητικών ISO 9001:2015 και EN 15224:2016 που αποτελούν αμφότερα τα πλέον πρόσφατα και των δύο προτύπων. Συγκεκριμένα, το διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 εκδόθηκε...