Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΑ ΑΕ 18-01-2019

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2018 και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας, με την επωνυμία «ΘΗΣΕΑΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη Γενική...