Επιλογή Σελίδας

Αποκατάσταση

Μαζί βρίσκουμε τη δύναμή σας

Δημιουργούμε τις συνθήκες για
ένα καλύτερο μέλλον

Το Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης ΘΗΣΕΑΣ προσφέρει υπηρεσίες Κλειστής Νοσηλείας σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με 30 δωμάτια (58 κλίνες) κατάλληλα εξοπλισμένα ώστε να διευκολύνεται η καθημερινότητα των ασθενών. Ο «ΘΗΣΕΑΣ» λειτουργεί και ως Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας για ασθενείς που χρειάζεται να ολοκληρώσουν μια σειρά συνεδριών αποκατάστασης

Κλειστή Νοσηλεία

Εξειδικευμένη φροντίδα ανάλογα με τη νόσο και τα στάδια εξέλιξής της.

Ημερήσια Νοσηλεία

Η αποκατάσταση αφορά είτε σε πρόληψη είτε σε συντήρηση ή σε πλήρη αποθεραπεία, όπου αυτό είναι εφικτό.

Ημερήσια Νοσηλεία

Ημερήσια νοσηλεία

Η αποκατάσταση αφορά είτε σε πρόληψη είτε σε συντήρηση ή σε πλήρη αποθεραπεία, όπου αυτό είναι εφικτό.
Κλειστή Νοσηλεία

Κλειστή νοσηλεία

Εξειδικευμένη φροντίδα ανάλογα με τη νόσο και τα στάδια εξέλιξής της.

Εξατομικευμένες θεραπείες

Στο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΘΗΣΕΑΣ επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό με εξειδικευμένο ιατρικό, θεραπευτικό και νοσηλευτικό προσωπικό που επικεντρώνεται στις πραγματικές ανάγκες των ασθενών και θέτει τους στόχους για την όσο το δυνατό καλύτερη επανένταξή τους στην καθημερινή τους ζωή.