Επιλογή Σελίδας

Πιστοποιήσεις & Διαπιστεύσεις

Πιστοποιήσεις:

Το ΚΑΑ Θησέας είναι πιστοποιημένο κατά τα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001:2015 και EN 15224:2016, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα της φροντίδας που πρέπει να λαμβάνει ο ασθενής, διασφαλίζοντας το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου και την δέσμευση του προσωπικού και της διοίκησης για την εξατομικευμένη και ολιστική προσέγγιση, βασισμένη στις πραγματικές ανάγκες των ασθενών.

Το πρότυπο ISO 9001 αφορά την ποιότητα λειτουργίας του Κέντρου και καθορίζει τις διαδικασίες που διασφαλίζουν το πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το εξειδικευμένο πρότυπο EN 15224 αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες Υγείας, και συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του ISO9001, πιστοποιώντας παράλληλα τις διαδικασίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα, την καταλληλόλητα της φροντίδας, την ασφάλεια και την αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών.