Επιλογή Σελίδας

Δικαιώματα & Υποχρεώσεις Ασθενών

Δικαιώματα Ασθενών

(Ν.2071/92 ΦΕΚ 123/92 τ.α, άρθρο 47) 

 1. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσεγγίσεως στις υπηρεσίες του ΚΑΑ Θησέας, τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της κατάστασης του.
 2. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας σ’ αυτόν με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια του. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει όχι μόνο την εν γένει άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής, αλλά και τις παραϊατρικές υπηρεσίες, την κατάλληλη διαμονή, την κατάλληλη μεταχείριση και την αποτελεσματική διοικητική και τεχνική εξυπηρέτηση.
 3. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σ’ αυτόν. Σε περίπτωση ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται από το πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του.
 4. Ο ασθενής δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί ό,τι αφορά στην κατάστασή του. Το συμφέρον του ασθενούς είναι καθοριστικό και εξαρτάται από την πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που δίνονται. Η πληροφόρηση του ασθενούς πρέπει να του επιτρέπει να σχηματίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της καταστάσεώς του και να λαμβάνει αποφάσεις ο ίδιος ή να μετέχει στη λήψη αποφάσεων, που είναι δυνατό να προδικάσουν τη μετέπειτα ζωή του.
 5. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα, στο μέτρο και στις πραγματικές συνθήκες που αυτό είναι δυνατόν, προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και του περιεχομένου των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου των ιατρικών σημειώσεων και ευρημάτων, πρέπει να είναι εγγυημένος.
 6. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα του σεβασμού και της αναγνώρισης σ’ αυτόν, των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων.
 7. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει ή να υποβάλει παράπονα και να λάβει πλήρη γνώση των επ’ αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων.

 

Υποχρεώσεις Ασθενών

 1. Δώστε ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία (ταυτότητα, ασφαλιστικό φορέα κτλπ) και το πλήρες ιατρικό ιστορικό  (προηγούμενες νοσηλείες, φάρμακα, συμπληρώματα διατροφής ή οποιαδήποτε άλλο  θέμα αφορά την υγεία σας).
 1. Μην λαμβάνετε οποιαδήποτε άλλη τροφή που σας προσφέρεται από τους οικείους σας, προς αποφυγή αλλοίωσης του διαιτολογίου σας, το οποίο καθορίζεται από το θεράποντα γιατρό και τη Διατροφολόγο του Κέντρου μας.
 1. Παραμείνετε εντός του ΚΑΑ καθόλη τη διάρκεια της νοσηλείας σας και μόνον όταν ειδικοί λόγοι επιβάλλουν την προσωρινή έξοδό σας απ’ αυτό, μπορείτε να ζητήσετε άδεια από τον Επιστημονικό  Διευθυντή και εφόσον το επιτρέπει η κατάσταση της υγείας σας.
 1. Ακολουθήστε τις ιατρικές οδηγίες και το πλάνο θεραπείας που σας προτείνει το επιστημονικό προσωπικό ή οι επαγγελματίες υγείας που εργάζονται υπό την καθοδήγηση του θεράποντος Ιατρού σας.
 1. Τηρείτε τους οικονομικούς όρους νοσηλείας, για τους οποίους έχετε ενημερωθεί και συναινέσει κατά την εισαγωγή.
 1. Δείξτε ευαισθησία και σεβασμό στους άλλους ασθενείς και στο προσωπικό του Κέντρου μας.
 1. Τηρείτε το ωράριο επισκεπτηρίου. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να έχετε διευρυμένο επισκεπτήριο ή διανυκτέρευση ενός συνοδού, προμηθευτείτε τη σχετική αίτηση αδείας, προκειμένου να αξιολογηθεί από το Γενικό Προϊστάμενο Νοσηλευτικής Υπηρεσίας .
 1. Η χρήση αποκλειστικής συνοδού επιτρέπεται μόνο κατόπιν συνεννοήσεως με το Γενικό Προϊστάμενο Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.
 1. Σεβαστείτε το περιβάλλον του Κέντρου μας, διατηρήστε τους χώρους  καθαρούς.
 1. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Κέντρου μας. (Ν.3730,ΦΕΚ262/22-12-2008).
 1. Μην μετακινείται εξοπλισμό (καρέκλες, πολυθρόνες)
 1. Για την προστασία των παιδιών δεν επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή τους στους χώρους του Κέντρου μας.