Επιλογή Σελίδας

Προγράμματα Ημερήσιας Νοσηλείας

Μαζί σε κάθε προσπάθεια

Αξιολόγηση, σχεδιασμός, αποκατάσταση

Όπου κρίνεται επιστημονικά αναγκαίο ή ζητείται από τον ασθενή, σχεδιάζεται ειδικό, εξατομικευμένο πρόγραμμα ώστε η διαδρομή της θεραπείας να καταστεί πιο ευχάριστη, ευκολότερη και αποδοτικότερη.

Προληπτική Ιατρική Αποκατάστασης

Στοχεύει στη διατήρηση της καλή υγείας και την πρόληψη ασθενειών

Μυοσκελετικές παθήσεις

Απευθύνεται σε ανθρώπους με μυοσκελετικά σύνδρομα ή ορθοπεδικές παθήσεις

Νευρολογική Αποκατάσταση

Απευθύνεται σε ανθρώπους με νευρολογικές παθήσεις

Εργομετρικό Κέντρο

Απευθύνεται σε επαγγελματίες ή και ερασιτέχνες αθλητές (πρόληψη – αποκατάσταση)

Κλινική Ψυχοθεραπεία

Γνωστική Αποκατάσταση

Απευθύνεται σε ανθρώπους των οποίων οι γνωστικές λειτουργίες διαταράχθηκαν

Αποκατάσταση διαταραχών κατάποσης & ομιλίας

Απευθύνεται σε άτομα με Διαταραχές Σίτισης & Κατάποσης

Ανάλυση Σώματος & Διατροφής

“Η τροφή, να είναι το φάρμακό σου και το φάρμακό σου, να είναι η τροφή σου” – Ιπποκράτης

Αναγεννητικές - Εναλλακτικές Θεραπείες

Μεσοθεραπεία, Προλοθεραπεία, Ιατρικός Βελονισμός, Μουσικοθεραπεία

Ογκολογικά περιστατικά

Απευθύνεται σε ανθρώπους με ογκολογικές παθήσεις

Προγράμματα Υδροθεραπείας

Halliwick Method

Ο ασθενής εκπαιδεύεται στην ισορροπία και τον έλεγχο της στάσης του σώματός του

Αποκατάσταση μετά από νοσηλεία λόγω SARS-Cov-2

Άνθρωποι που η νοσηλεία τους σε ΜΕΘ λόγω SARS-Cov-2 είχε επιπτώσεις στην υγεία τους

H επιστήμη στην υπηρεσία της θέλησης

Στο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΘΗΣΕΑΣ επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό με εξειδικευμένο ιατρικό, θεραπευτικό και νοσηλευτικό προσωπικό που επικεντρώνεται στις πραγματικές ανάγκες των ασθενών και θέτει τους στόχους για την όσο το δυνατό καλύτερη επανένταξή τους στην καθημερινή τους ζωή.

REHAB CARE CARD

Η μοναδική κάρτα εξειδικευμένων υπηρεσιών αποθεραπείας & αποκατάστασης

Το ΚΑΑ ΘΗΣΕΑΣ στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών του παρουσιάζει την REHAB CARE CARD, την μοναδική κάρτα εξειδικευμένων υπηρεσιών αποθεραπείας και αποκατάστασης.