Επιλογή Σελίδας

Το ΚΑ-Α Αποκατάστασης ΘΗΣΕΑΣ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει πως έχει πιστοποιηθεί επιτυχώς αναφορικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, καθώς και αναφορικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας στην Παροχή Υπηρεσιών Υγείας το οποίο έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο BS EN 15224:2016. Αμφότερες οι Πιστοποιήσεις έχουν ισχύη μέχρι και το 2024.
Περισσότερα 

Κοινοποίηση: