Επιλογή Σελίδας

Εργονομία και Ασφαλής Εργασία, σε πολυδύναμα Κέντρα Αποκατάστασης – Διαχείριση Ασθενών και Πρόληψη των Καταπονήσεων του Ιατρικού-Θεραπευτικού και Νοσηλευτικού Προσωπικου.

Στο πλαίσιο συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού μας, το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΘΗΣΕΑ το Σεμινάριο με τίτλο: ” Εργονομία και Ασφαλής Εργασία, σε πολυδύναμα Κέντρα Αποκατάστασης – Διαχείριση Ασθενών και Πρόληψη των Καταπονήσεων του Ιατρικού-Θεραπευτικού και Νοσηλευτικού Προσωπικου.”

.

Μέσα από τις εξειδικευμένες ενότητες, ο Τακτικός Καθηγητής Εμβιομηχανικής, Εργονομίας & Φυσικοθεραπείας, στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δρ Παναγιώτης Τσακλής, ενημέρωσε και εκπαίδευσε το μέλη του Προσωπικού μας, γύρω από θέματα εργοδονικού σχεδιασμού των χώρων νοσηλείας, ορθές πρακτικές διαχείρισης ασθενών, καθώς και για θέματα μυοσκελετικών καταπονήσεων κατά τη διαχείριση των ασθενών. Ενώ την ίδια στιγμή ανέλυσε θέματα που αφορούν την εργονομία της της εργασίας του διοικητικού προσωπικού, του προσωπικού μεταφοράς και διακομιδής ασθενών, του τεχνικού προσωπικού, καθώς και του Υγειονομικού προσωπικού.

.

Στόχος του ΚΑ-Α ΘΗΣΕΑΣ μέσα από τέτοια Σεμινάρια είναι η επικαιροποίηση των γνώσεων, η εκπαίδευση και η κατάρτιση του συνόλου του προσωπικού, με απώτερο σκοπό την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου μας, αλλά και η  συνεχής αναβάθμιση της εργασιακής ποιότητας και καθημερινότητας των εργαζομένων του Κέντρου μας.

.

Κοινοποίηση: