Επιλογή Σελίδας

Στα πλαίσια των αναγκών στελέχωσης του προσωπικού αvαζητούνται ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΔΕ/ΤΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.
Οι υποψήφιοι/ες θα συνεργάζονται με Ιατρούς, Φυσικοθεραπευτές, Διοικητικό προσωπικό, Νοσηλευτές, Προϊστάμενους Νοσηλευτικής, λοιπούς επαγγελματίες υγείας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Πτυχίο Σχολής ΔΕ ή ΤΕ του κλάδου νοσηλευτών
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Νοσοκομειακή πείρα, ευρεία κατάρτιση, διαπροσωπικές δεξιότητες και επαγγελματικό ήθος
  • Επιθυμητή η ύπαρξη πιστοποιητικών σεμιναρίων  Πρώτων Βοηθειών – BLS
  • Επιθυμητή η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση (τουλάχιστον 3 έτη)

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

  • Διασφαλίζει άριστη νοσηλευτική φροντίδα στους ασθενείς του Κέντρου με βάση τα πρωτόκολλα και τις προβλεπόμενες διαδικασίες
  • Συμμετέχει και συνεισφέρει στη διαμόρφωση και στην εκπλήρωση της αποστολής του Κέντρου
  • Ευθύνεται για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του Κέντρου
  • Συνεισφέρει στον καθορισμό της πολιτικής, των διαδικασιών της Νοσηλευτικής, καθώς και των επιπέδων φροντίδας σύμφωνα με την γενική πολιτική του Κέντρου

Επικοινωνήστε μαζί μας αποστέλλοντας το βιογραφικό σας σημείωμα στο [email protected] με την ένδειξη/τίτλο «ΝΟΣ-ΜΑΡ-2017»

Κοινοποίηση: