Επιλογή Σελίδας

Το Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Θησέας ΑΕ που βρίσκεται στην Καλλιθέα, Λεωφ. Συγγρού αρ. 202 & Αγίων Πάντων, ζητά Iατρoύς για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εφημεριών.

Επικοινωνήστε μαζί μας αποστέλλοντας το βιογραφικό σας σημείωμα στο contact@theseusrehab.gr

Για περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με το ΚΑΑ Θησέας παρακαλώ επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα μας www.theseusrehab.gr

Κοινοποίηση: