Επιλογή Σελίδας

Στα πλαίσια των αναγκών στελέχωσης του προσωπικού αvαζητούνται ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΔΕ/ΤΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Οι υποψήφιοι/ες θα συνεργάζονται με Ιατρούς, Φυσικοθεραπευτές, Διοικητικό προσωπικό, Νοσηλευτές, Προϊστάμενους Νοσηλευτικής, λοιπούς επαγγελματίες υγείας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο Σχολής ΔΕ ή ΤΕ του κλάδου νοσηλευτών
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Νοσοκομειακή πείρα, ευρεία κατάρτιση, διαπροσωπικές δεξιότητες και επαγγελματικό ήθος
 • Επιθυμητή η ύπαρξη πιστοποιητικών σεμιναρίων Πρώτων Βοηθειών – BLS
 • Επιθυμητή η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ
  Διασφαλίζει άριστη νοσηλευτική φροντίδα στους ασθενείς του Κέντρου με βάση τα πρωτόκολλα και τις προβλεπόμενες διαδικασίες Συμμετέχει και συνεισφέρει στη διαμόρφωση και στην εκπλήρωση της αποστολής του Κέντρου
  Ευθύνεται για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του Κέντρου
  Συνεισφέρει στον καθορισμό της πολιτικής, των διαδικασιών της Νοσηλευτικής, καθώς και των επιπέδων φροντίδας σύμφωνα με την γενική πολιτική του Κέντρου

Επικοινωνήστε μαζί μας αποστέλλοντας το βιογραφικό σας σημείωμα στο [email protected] με την ένδειξη/τίτλο «ΝΟΣ-ΜΑΡ-2018»

Για περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με το Κέντρο ΘΗΣΕΑΣ παρακαλώ επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα μας  www.theseusrehab.gr

Κοινοποίηση: