Επιλογή Σελίδας

Σύμφωνα με το Νόμο 4468/2017 καθιερώνεται η 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους ως «Ημέρα Μυοσκελετικής Υγείας”. Στα πλαίσια αυτά, την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου (25-29 Σεπτεμβρίου) τα ιδιωτικά και δημόσια Φυσικοθεραπευτήρια ανά την Ελλάδα δέχτηκαν δωρεάν τους ηλικιωμένους πολίτες για να υποβληθούν στις δοκιμασίες για την πρόληψη των πτώσεων, εφαρμόζοντας αξιολόγηση, επίδειξη ασκήσεων καθώς και διανομή ενημερωτικού υλικού. Το Κέντρο ΘΗΣΕΑΣ συμμετείχε με επιτυχία στη δράση αυτή, προσφέροντας επιπλέον φυσιατρική αξιολόγηση και συμβουλές σε ασθενείς τρίτης ηλικίας που προσήλθαν στο Κέντρο μετά από τη σχετική ανακοίνωση.
Η Φυσικοθεραπεία με τις παρεμβάσεις της, αποτελεί σημαντικότατη παράμετρο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και συμβάλλει τα μέγιστα στην πρόληψη και αντιμετώπιση του μυοσκελετικού πόνου και της κινητικής δυσλειτουργίας, προάγει τη φυσική αποκατάσταση, μειώνει τη φαρμακευτική δαπάνη και βελτιώνει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των πολιτών.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας:
Περισσότεροι από το 1/3 των ανθρώπων άνω των 70 ετών αδυνατούν να ακολουθήσουν τις βασικές κατευθυντήριες οδηγίες για σωματική άσκηση. Η Φυσικοθεραπεία μειώνει κατά 50% τον κίνδυνο περιορισμού της κινητικότητας προλαμβάνοντας τραυματισμούς και βελτιώνοντας τη φυσική δραστηριότητα.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World Health Organization – WHO), ο οποίος στην 69η Συνέλευσή του το Μάϊο του 2016, υιοθέτησε για την τετραετία 2016 – 2020 μια Παγκόσμια Στρατηγική και ένα Σχέδιο Δράσης για τη Γήρανση και την Υγεία, σύμφωνα με το οποίο ο κάθε άνθρωπος από την 3η ηλικία και μετά θα μπορεί να απολαμβάνει την αυτονομία του αλλά και τη μακροζωία του με υγεία.
Για το 2017 το ενδιαφέρον της WCPT εστιάζεται στη διατήρηση της κινητικότητας, της ανεξαρτησίας και της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ανθρώπων. Η πρόληψη των πτώσεων, του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου καθώς και της άνοιας, μέσω της θεραπευτικής άσκησης είναι τα βασικότερα σημεία της φετινής εκστρατείας της ΠΗΦ.
Οι ηλικιωμένοι που τον 21ο αιώνα θα αποτελούν την πλέον αναπτυσσόμενη ομάδα της ευρωπαϊκής κοινωνίας πρέπει να αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τη διακήρυξη των αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τους ηλικιωμένους, με φροντίδα και αξιοπρέπεια.

Πτώσεις – εγκεφαλικά επεισόδια – άνοια:  Οι πτώσεις από τις οποίες, σύμφωνα με πολλές μελέτες κινδυνεύουν οι ηλικιωμένοι, είναι η κύρια αιτία των θανατηφόρων τραυματισμών τους. Πτώσεις που όπως υποστηρίζουν εμπειρογνώμονες από όλη την Ευρώπη δεν μπορεί να θεωρηθούν ως αναπόφευκτη συνέπεια της γήρανσης.Πτώσεις – εγκεφαλικά επεισόδια – άνοια:  Οι πτώσεις από τις οποίες, σύμφωνα με πολλές μελέτες κινδυνεύουν οι ηλικιωμένοι, είναι η κύρια αιτία των θανατηφόρων τραυματισμών τους. Πτώσεις που όπως υποστηρίζουν εμπειρογνώμονες από όλη την Ευρώπη δεν μπορεί να θεωρηθούν ως αναπόφευκτη συνέπεια της γήρανσης.Σύμφωνα με έγκυρες έρευνες:• Το 32% του πληθυσμού πάνω από 70 χρονών έχει μία πτώση ετησίως.• Από αυτούς το 10 – 25% θα υποστεί ένα σοβαρό τραυματισμό.• Το κόστος των πτώσεων για το σύστημα Υγείας είναι εξαιρετικά υψηλό.• Η Φυσικοθεραπεία με καθοδηγούμενα ατομικά προγράμματα ασκήσεων βρέθηκε ότι μειώνει τις πτώσεις κατά 35%.• Στόχος των δράσεων των Φυσικοθεραπευτών είναι η πρόληψη των πτώσεων μέσα από την ενημέρωση, την αξιολόγηση και την εφαρμογή (στους ηλικιωμένους) των βέλτιστων πρακτικών και των καταλληλότερων ασκήσεων για την αποφυγή των πτώσεων.• «Ο χρυσός κανόνας» για την αποφυγή των πτώσεων και την ενίσχυση των οστών είναι να επενδύσουμε στη δύναμη και την ισορροπία.

Η εμφάνιση αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (ΑΕΕ) είναι εξίσου σημαντικός κίνδυνος που διατρέχουν οι ηλικιωμένοι.

  • Κάθε χρόνο 5 εκατομμύρια άνθρωποι μένουν καθηλωμένοι και καθίστανται συχνά ανίκανοι λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου.
  • Μια σωστά σχεδιασμένη θεραπευτική άσκηση μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργικότητα του ηλικιωμένου και να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικού κατά 11 – 15%.
  • Ο ρόλος της Φυσικοθεραπείας είναι σημαντικός τόσο για την πρόληψη των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων όσο και στην αντιμετώπιση των διαταραχών που προκύπτουν μετά. Η Φυσικοθεραπεία μέσω των θεραπευτικών ασκήσεων μπορεί να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της όποιας αναπηρίας, να επανεκπαιδεύσει λειτουργικές δραστηριότητες όπως η βάδιση, η ισορροπία και ο χειρισμός των αντικειμένων, να βελτιώσει την ανεξαρτησία των ασθενών και την ποιότητα  ζωής τους.
  • Η επιστημονική έρευνα οδήγησε στην επινόηση και εφαρμογή νέων μεθόδων και τεχνικών στην αντιμετώπιση των νευρολογικών διαταραχών ενός εγκεφαλικού μειώνοντας σημαντικά όχι μόνο το χρόνο αποκατάστασης και επανένταξης των ατόμων αυτών στο κοινωνικό σύνολο αλλά ακόμη περισσότερο το συνολικό κόστος νοσηλείας και φροντίδας του αδύναμου Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Η εμφάνιση της άνοιας που χαρακτηρίζεται από έκπτωση των νοητικών λειτουργιών, αυξάνεται με την ηλικία και κατατάσσεται ως η συχνότερη νευρολογική πάθηση (35,6 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως το 2010).Η εμφάνιση της άνοιας που χαρακτηρίζεται από έκπτωση των νοητικών λειτουργιών, αυξάνεται με την ηλικία και κατατάσσεται ως η συχνότερη νευρολογική πάθηση (35,6 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως το 2010).• Η σωματική αδράνεια αναφέρεται ότι αυξάνει κατά 20% τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.• Σύμφωνα με μελέτες 10 εκατομμύρια περιπτώσεις άνοιας θα μπορούσαν να αποφευχθούν κάθε χρόνο εάν οι ηλικιωμένοι ασκούνταν πιο συχνά.• Η αντιμετώπιση της άνοιας είναι θέμα πολυπαραγοντικό και πραγματοποιείται από ομάδα αποκατάστασης και όχι μεμονωμένα. Μέλος της ομάδας αυτής είναι και ο Φυσικοθεραπευτής.• Η Φυσικοθεραπεία με όπλο της την άσκηση επιτυγχάνει τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης του ασθενή, του καρδιαγγειακού συστήματος, του ύπνου, της διάθεσης ενώ παράλληλα μειώνει τον κίνδυνο πτώσεων και συμβάλλει στην επιβράδυνση εξέλιξης της νόσου. Η άσκηση έχει επίδραση σε δομές και λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού (κυρίως στο κεντρικό νευρικό σύστημα) σε επίπεδο φυσιολογίας, βιοχημείας και ψυχολογίας. Η εκτέλεση ασκήσεων οδηγεί σε αύξηση του μεταβολισμού, της οξυγόνωσης και της αιματικής ροής στον εγκέφαλο. Ο πιθανός μηχανισμός δράσης της σχετίζεται με την αυξημένη σύνθεση και απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών και νευροτροφινών οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε νευρογένεση, αγγειογένεση και νευροπλαστικότητα.• Η Φυσικοθεραπεία έχει 3 σημαντικούς πυλώνες στους οποίους εργάζεται σε περιπτώσεις ασθενών με άνοια που είναι η αξιολόγηση, ο σχεδιασμός και η εκτέλεση θεραπευτικών προγραμμάτων βελτιώνοντας την κινητικότητα, την ανεξαρτησία και την ποιότητα ζωής τους.Καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν, δυσχεραίνεται η κίνηση τους και ταυτόχρονα μειώνεται η ποιότητα ζωής. Οι Φυσικοθεραπευτές, οι ειδικοί της άσκησης, της κίνησης και της λειτουργίας, μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση της κινητικότητα και της ανεξαρτησίας. Μέσα από συμβουλές και προγράμματα άσκησης, οι Φυσικοθεραπευτές βοηθούν τους ηλικιωμένους ανθρώπους  να αποφύγουν  μακροπρόθεσμα δυσλειτουργίες που μπορεί να τους καθηλώσουν.Οι Φυσικοθεραπευτές μπορούν να βοηθήσουν ανθρώπους που δεν μπορούν να ακολουθήσουν πρόγραμμα άσκησης – λόγω ασθένειας ή προχωρημένης ηλικίας – να γίνουν πιο δραστήριοι, να βελτιώσουν την κινητικότητα και λειτουργικότητά τους.Τμήμα Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
Πηγές: Ιστοσελίδα ΠΣΦ, Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις Δήμων και άλλων Κρατικών Φορέων

Κοινοποίηση: