Επιλογή Σελίδας

Στο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΘΗΣΕΑΣ, επιλέγουμε συναδέλφους όχι μόνο βάσει της επαγγελματική τους κατάρτισης και των σπουδών τους, αλλά και βάσει του χαρακτήρα και των δεξιοτήτων τους στην ανθρώπινη επικοινωνία. Για μας ο παράγοντας “άνθρωπος” παίζει πρωταρχικό ρόλο γιατί στο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΘΗΣΕΑΣ, έχουμε ως βάση και αποδέκτη, τον άνθρωπο. 

Κοινοποίηση: