Επιλογή Σελίδας

Επιστημονική Δράση

Ενημερωθείτε για όλες τις επιστημονικές δράσεις & εκδηλώσεις του «ΘΗΣΕΑ»:

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Ακαδημία Εκπαίδευσης:

Η Ακαδημία Εκπαίδευσης του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ΘΗΣΕΑΣ, έχει αποκλειστικό σκοπό τη διάχυση και την ανατάλλαγή γνώσης μεταξύ επαγγελματιών Υγείας, Επιστημονικούς Συνεργάτες, Θεραπευτικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό, αλλά και φοιτητές.

Στόχος των εκπαιδευτικών προγράμματων και δράσεων είναι να προσεγγίσει τις Παρεχόμενες Υπηρεσίες Αποκατάστασης από θεωρητική και πρακτική πλευρά, συνδυάζοντας την κλινική εφαρμογή και τη θεωρία. Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος, είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες στις σύγχρονες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή της ιατρικής της αποκατάστασης και της φροντίδας των ασθενών.

Σκοπός της Ακαδημίας είναι:

N

Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση στον τομέα των Υπηρεσιών Αποθεραπείας και Αποκατάστασης.

N

Η προαγωγή του επιστημονικού και επαγγελματικού επιπέδου των εξειδικευμένων επαγγελματιών υγείας.

N

Η προαγωγή και βελτίωση του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας προς τους νοσηλευόμενους εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς.

N

Η διάδοση και εφαρμογή των κανόνων της ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας.

N

Η προαγωγή και εφαρμογή των σύγχρονων μεθόδων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης σε όλους τους τομείς.