Επιστημονική υποστήριξη και θεμέλια για μια ποιοτική ζωή

Το Κέντρο Αποκατάστασης ΘΗΣΕΑΣ παρέχει υπηρεσίες υγείας και νοσηλείας υψηλού επιπέδου, σε ανθρώπους που
αντιμετωπίζουν θέματα υγείας ή λειτουργικότητας. Είτε πρόκειται για εσωτερικούς είτε για εξωτερικούς ασθενείς, ο ΘΗΣΕΑΣ
διαθέτει την υποδομή και την επιστημονική γνώση για να δεχθεί όλες τις παθήσεις του νευρικού, ερειστικού, μυϊκού, κυκλοφορικού
και αναπνευστικού συστήματος.

Στόχος – Αποστολή

Στόχος του ΘΗΣΕΑ είναι η αποκατάσταση της ποιότητας ζωής του ασθενούς μέσα σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον,
με την εξειδίκευση και το κύρος που του προσδίδει τόσο η επιστημονική του ομάδα, που αποτελείται από έμπειρους
και καταξιωμένους συνεργάτες, όσο και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του. Η αποστολή μας είναι να
προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες, επικεντρωμένες στις πραγματικές ανάγκες του κάθε ασθενούς, για την όσο το δυνατό
καλύτερη επανένταξή του στην καθημερινή του ζωή.

Οι βασικές αξίες της φιλοσοφίας και λειτουργίας του Κέντρου
Αποκατάστασης ΘΗΣΕΑΣ είναι:

Ανθρώπινη αξιοπρέπεια

Θεμελιώδης αρχή του ΘΗΣΕΑ είναι η διασφάλιση και η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων, με αγάπη και σεβασμό στην προσωπικότητα των νοσηλευόμενων.

Αναπτυξιακός προγραμματισμός

Στο ΘΗΣΕΑ γνωρίζουμε καλά ότι είναι απαραίτητη η παροχή εφοδίων στους ασθενείς, τα οποία θα αξιοποιήσουν έπειτα τη λήξη της νοσηλείας τους με σκοπό την αποκατάσταση της ποιότητας ζωής τους. Τα εκπαιδευόμενα άτομα, πρέπει να θεωρούνται ως αναπτυσσόμενα και με την πεποίθηση αυτή να μπορούν να αναπτυχθούν κάτω από τη διαρκή παροχή κινήτρων και εκπαίδευσης δεξιοτήτων, μέσα από ψυχαγωγικές δραστηριότητες και αθλήματα.

Εξατομίκευση και Ευελιξία

Στο ΘΗΣΕΑ σχεδιάζουμε εξειδικευμένα, ευέλικτα προγράμματα αποκατάστασης σύμφωνα πάντοτε με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ασθενούς και μέσα από συνεχείς αξιολογήσεις της πορείας της κατάστασής του, θέτουμε και επαναπροσδιορίζουμε συνεχώς ρεαλιστικούς και εφικτούς στόχους ώστε να τον οδηγήσουμε, μέσα από σταθερά αλλά σημαντικά βήματα, προς την επαναφορά της πρότερης ποιότητας ζωής του.

Συνεχής προσοχή και ετοιμότητα

Έχοντας γνώση των έντονων ψυχολογικών καταστάσεων που μπορεί να βιώσει ο κάθε ασθενής κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και αποθεραπείας του, το επιστημονικό προσωπικό του ΘΗΣΕΑ βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα για την πρόληψη και μείωση – όσο το δυνατόν – των πιθανοτήτων συναισθηματικών παλινδρομήσεων.

Οι άνθρωποί μας βρίσκονται στη διάθεση των ασθενών προς αποκατάσταση αλλά και των συγγενών τους, για την πρώτη συζήτηση/συνάντηση, κατόπιν ραντεβού, με στόχο την ανάλυση των παρεχόμενων θεραπειών που προσφέρουμε, καθώς και την ξενάγηση στους χώρους του Κέντρου για την παρουσίαση του εξοπλισμού μας και όλων των τελευταίων τεχνολογιών που διαθέτουμε.

Το Κέντρο μας είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ.

Eπιστήμη υπέρ ανθρώπου

Το Κέντρο μας έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του. Για να κλείσετε ραντεβού για Φυσιατρική Εκτίμηση καλέστε το Γραφείο Κίνησης Ασθενών.

Στοιχεία επικοινωνίας

Γενικές πληροφορίες: 214 100 6000 
Γραφείο Κίν. Ασθενών: 214 100 6023-4
Email: contact@theseusrehab.gr

Ωράριο Επισκεπτηρίου

Δευτέρα-Σάββατο: 12:30-14:00 /
17:00-20:00
Κυριακή: 11:00-14: 00 / 17:00-20:00

Copyright © 2017 Theseusrehab.gr. All rights reserved
Created by _Pinged