Ευκαιρίες Καριέρας για θέση Νοσηλευτών/ριών με πλήρη απασχόληση

Μαρ 1, 2017 | Ευκαιρίες Καριέρας

Στα πλαίσια των αναγκών στελέχωσης του προσωπικού αvαζητούνται ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΔΕ/ΤΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.
Οι υποψήφιοι/ες θα συνεργάζονται με Ιατρούς, Φυσικοθεραπευτές, Διοικητικό προσωπικό, Νοσηλευτές, Προϊστάμενους Νοσηλευτικής, λοιπούς επαγγελματίες υγείας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Πτυχίο Σχολής ΔΕ ή ΤΕ του κλάδου νοσηλευτών
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Νοσοκομειακή πείρα, ευρεία κατάρτιση, διαπροσωπικές δεξιότητες και επαγγελματικό ήθος
  • Επιθυμητή η ύπαρξη πιστοποιητικών σεμιναρίων  Πρώτων Βοηθειών – BLS
  • Επιθυμητή η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση (τουλάχιστον 3 έτη)

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

  • Διασφαλίζει άριστη νοσηλευτική φροντίδα στους ασθενείς του Κέντρου με βάση τα πρωτόκολλα και τις προβλεπόμενες διαδικασίες
  • Συμμετέχει και συνεισφέρει στη διαμόρφωση και στην εκπλήρωση της αποστολής του Κέντρου
  • Ευθύνεται για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του Κέντρου
  • Συνεισφέρει στον καθορισμό της πολιτικής, των διαδικασιών της Νοσηλευτικής, καθώς και των επιπέδων φροντίδας σύμφωνα με την γενική πολιτική του Κέντρου

Επικοινωνήστε μαζί μας αποστέλλοντας το βιογραφικό σας σημείωμα στο contact@theseurehab.gr με την ένδειξη/τίτλο «ΝΟΣ-ΜΑΡ-2017»

Eπιστήμη υπέρ ανθρώπου

Το Κέντρο μας έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του. Για να κλείσετε ραντεβού για Φυσιατρική Εκτίμηση καλέστε το Γραφείο Κίνησης Ασθενών.

Στοιχεία επικοινωνίας

Γενικές πληροφορίες: 214 100 6000
Γραφείο Κίν. Ασθενών: 214 100 6023-4
Email: contact@theseusrehab.gr

Ωράριο Επισκεπτηρίου

Δευτέρα-Σάββατο: 12:30-14:00 /
17:00-20:00
Κυριακή: 11:00-14: 00 / 17:00-20:00

Copyright © 2018 Theseusrehab.gr. All rights reserved
Created by _Pinged